เครื่องบรรจุแถบ ODF

  • KFM-230 เครื่องบรรจุฟิล์มบางอัตโนมัติในช่องปาก

    KFM-230 เครื่องบรรจุฟิล์มบางอัตโนมัติในช่องปาก

    เครื่องนี้ตัดและตัดขวางระหว่างการบูรณาการ วัสดุสามารถแบ่งได้อย่างแม่นยำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นเดียว จากนั้นใช้ตัวดูดเพื่อค้นหาและเคลื่อนย้ายวัสดุไปยังฟิล์มบรรจุภัณฑ์ เคลือบ ปิดผนึกความร้อน เจาะ สุดท้าย ส่งออกบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์เพื่อให้บรรลุการรวมของบรรจุภัณฑ์สายผลิตภัณฑ์