ใบรับรอง

การรับรอง

ใบรับรอง

เราจะปฏิบัติตามแนวคิดของ "ตามชื่อเสียง มุ่งเน้นบริการ" เสมอ ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และระดับการบริการ และให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก

ในขณะเดียวกัน เราจะลงทุนทรัพยากรเพิ่มเติมในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและขอรับสิทธิบัตรมากขึ้น

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับการรับรอง "CE" และผลิตตามข้อกำหนด "GMP"การรับรอง "3Q" "ISO" "CSA" ฯลฯ ล้วนสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้

  • การรับรอง01
  • การรับรอง02
  • การรับรอง03
  • การรับรอง04
  • การรับรอง05