เครื่องบรรจุเทปคาสเซ็ท

  • ODF Strips เครื่องบรรจุเทปคาสเซ็ท

    ODF Strips เครื่องบรรจุเทปคาสเซ็ท

    เครื่องบรรจุกล่องอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับการบรรจุยา อาหาร และวัสดุฟิล์มอื่นๆอุปกรณ์มีฟังก์ชันการรวมหลายม้วน การตัด การชกมวย ฯลฯ ตัวบ่งชี้ข้อมูลถูกควบคุมโดยแผงสัมผัสของ PLCอุปกรณ์นี้ผลิตโดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับอาหารและยาฟิล์มใหม่ประสิทธิภาพที่ครอบคลุมถึงระดับชั้นนำแล้วเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องช่วยเติมเต็มช่องว่างในอุตสาหกรรมและใช้งานได้จริงและประหยัดกว่า